}


مزایده ششدانگ یک باب منزل مسکونی( مزایده خودرو و ملک )


مزایده ششدانگ یک باب منزل مسکونی( مزایده خودرو و ملک )
Auctioneer
مزایده گذار: غیر قابل نمایش !
Auction-code
کد مزایده: 198073
استان برگزاری: خراسان رضوی
قیمت : 710,000,000 تومان
تاریخ انتشار: 1400/01/31
مهلت تا : منقضی شده است
شرح آگهی مزایده:
به مساحت عرصه 365/15 ( سیصد و شصت و پنج متر و پانزده صدم ) متر مربع و اعیان آن ساختمانی یک طبقه با قدمت بیش از پانزده سال با دیوارهای آجری و سقف طاق ضربی به مساحت 124/50 (یکصد و بیست و چهار متر و پنجاه ) سانتی متر مربع در همکف فاقد نما، دارای درب و پنجره فلزی ،فاقد محوطه سازی خاصی ،دارای سیستم گرمایشی بخاری گازی و سرمایشی کولر آبی می باشد. در حال حاضر با عنایت به ارزش معاملاتی املاک اطراف آن ،نوع کاربری ملک ،لحاظ قدمت ساختمان ،ارزش شش دانگ عرصه و اعیان ملک به مبلغ 7/100/000/000 ( هفت میلیارد و یکصد میلیون ) ریال ارزیابی می گردد..............
ادرس و محل برگزاری مزایده:
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان اینجا نمایش داده می شود.
جهت مشاهده فایل های ضمیمه باید آگهی را خریداری کنید و یا اشتراک داشته باشید.

آگهی های مشابه

مزایده خودروی پژو 206 SD مدل : 96

مزایده یک دستگاه خودروی سواری و دو دستگاه خودروی وانت

مزایده 2 دستگاه خودرو خودرو 405 مدل 1389 و پراید 131 مدل 1390

پژو 206 رنگ : سفید مدل : 99

متقاضی محترم: برای مشاهده آدرس محل بازدید و اطلاع از شرایط ارگان برگزار کننده مزایده، بایستی اشتراک خریداری نمایید، یا آگهی را به صورت تکی خریداری کنید.