مزایده موتور سيكلت رايكا تيپ 125ccساخت83( مزایده خودرو و ملک )

مزایده گذار: مخفی !
کد مزایده : 198022
استان برگزاری : اصفهان
قیمت : 3,000,000 تومان
تصویر1
تاریخ انتشار : 1400/01/31
مهلت شرکت تا : 1400/02/26
مزایده موتور سيكلت رايكا تيپ 125cc بشماره انتظامي ايران627- 58613ر برنگ نقره اي سال ساخت1383
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان نمایش داده می شود.