مزایده خودرو به سواری سمند مدل 86 ( مزایده خودرو و ملک )

مزایده گذار: مخفی !
کد مزایده : 198004
استان برگزاری : تبریز
قیمت : 36,000,000 تومان
تصویر1
تاریخ انتشار : 1400/01/31
مهلت شرکت تا : 1400/02/29
مورد مزایده خودرو به شماره 33 ن 631 ایران 15 سواری سمند مدل 1386 برنگ نقره ای متالیک
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان نمایش داده می شود.