مزایده یک دستگاه سواری فولکس واگن پاساد تی سی آی( مزایده خودرو و ملک )

مزایده گذار: مخفی !
کد مزایده : 197986
استان برگزاری : قزوین
قیمت : 86,000,000 تومان
تصویر2
تاریخ انتشار : 1400/01/31
مهلت شرکت تا : 1400/02/19
مزایده یک دستگاه سواری فولکس واگن پاساد تی سی آی به رنگ نقره ای مدل 2005
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان نمایش داده می شود.