• مزایده اتومبیل از نوع سواری پژو آردی 1600 با رنگ یشمی روغنی با مدل 1383( مزایده خودرو و ملک )