مزایده یک دستگاه موتورسیکلت پیشتاز125 ( مزایده خودرو و ملک )

تصویر

Auctioneer
مزایده گذار: غیر قابل نمایش !
Auction-code
کد مزایده: 197962
استان برگزاری: خراسان جنوبی
قیمت : 1,500,000 تومان
تاریخ انتشار: 1400/01/30
مهلت شرکت در مزایده : 1400/02/20
شرح آگهی مزایده:
مزایده یک دستگاه موتورسیکلت پیشتاز125 مدل 86
ادرس و محل برگزاری مزایده:
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان اینجا نمایش داده می شود.

آگهی های مشابه

مزایده خودروی پراید رنگ : نقره ای مدل : 90
مزایده موتورسیکلت شهباز رنگ : نقره ای مدل : 88
مزایده خودروی وانت پیکاپ دوکابین رنگ : نقره ای مدل : 88
مزایده خودروی پراید رنگ : سفید مدل : 84