• car

توضیحات

شش دانگ عرصه زمین به مساحت 6310 متر مربع که مساحت باقیمانده پس از اصلاح ضوابط شهرداری 6239/75 مترمربع می باشد و بر اساس پروانه ساختمانی اخذ شده از شهرداری بندر بوشهر، در عرصه مورد نظر، اعیانی شامل یک ساختمان 11 طبقه تجاری، تفریحی، توریستی در حال ساخت است. اسکلت ساختمان از نوع بتنی با سقف کامپوزیت می باشد. بستر ساختمان به روش میکروپایل، آماده سازی و بهسازی شده است. ساختمان شامل یک طبقه زیرزمین و ده طبقه بر روی زمین می باشد. در بخشی از ساختمان مورد نظر نمای سیمانی سفید اجرا شده است. در طبقات همکف، اول، دوم، سوم و چهارم، عمده دیوار کشی(از جنس بلوک سبک.....................................................

مزایده گذار

مخفی

کد مزایده

197902

استان برگزاری

بوشهر

قیمت :

مخفی

آموزش استفاده از وبسایت ایران مزایده

بعد از خرید اشتراک می توانید در این قسمت آدرس هارو ببینید

آگهی‌های مشابه