مزایده ششدانگ یکدستگاه آپارتمان اداری( مزایده خودرو و ملک )

مزایده گذار: مخفی !
کد مزایده : 197899
استان برگزاری : تهران
قیمت : مخفی
تصویر1
تاریخ انتشار : 1400/01/30
مهلت شرکت تا : 1400/02/11
مزایده ششدانگ یکدستگاه آپارتمان اداری -که این مجتمع دارای 19طبقه شامل پنج طبقه زیرزمین باکاربری تاسیسات ،146واحدپارکینگ و14 طبقه فوقانی مشتمل بر82 واحداداری (همکف ،لابی وچهار واحدوسایرطبقات 6 واحد در هرطبقه )میباشد ،اسکلت ساختمان فلزی ، نمای ساختمان درهمکف سنگ ودرسایرطبقات شیشه ، دارای دودستگاه آسانسور، راه پله (کف مشاعات سنگ) بایک نورگیربزرگ درمیان ساختمان ، دودستگاه آسانسور، مجتمع دارای انشعابات آب وگازاشتراکی ، برق اشتراکی وهرواحد دارای برق اختصاصی ، سیستم گرمایش وسرمایش چیلیر و فن کوئل ، قدمت ساخت حدود24 سال میباشد.و واحدموردارزیابی ، دارای هال ، چهاراتاق اداری ، آبدارخانه با کابینت ام دی اف ، دو باب سرویس بهداشتی ایرانی و فرنگی ، کف ها سرامیک ، دیوارها اندودگچ و نقاشی ، دیوار سرویس های بهداشتی وآبدارخانه کاشی میباشد و به صورت اداری درحال استفاده میباشد و درزمان بازدید دیوارمشترک ..................
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان نمایش داده می شود.