• مزایده اتومبیل سواری سمند به رنگ نقره ای مدل 1387 ( مزایده خودرو و ملک )