مزایده ام وی ام تیپ :S110 رنگ : سفید( مزایده خودرو و ملک )

مزایده گذار: مخفی !
کد مزایده : 197875
استان برگزاری : تهران
قیمت : 86,000,000 تومان
تصویر2
تاریخ انتشار : 1400/01/29
مهلت شرکت تا : 1400/02/26
مزایده ام وی ام تیپ :S110 رنگ : سفید مدل : 1395 نوع سوخت : بنزین
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان نمایش داده می شود.