• مزایده خودرو سواری پژو206 تیپ 3 ( مزایده خودرو و ملک )