• car

توضیحات

مزایده زمین به مساحت 200 متر در آدرس کرمانشاه- الهیه-بنا به نظر کارشناس رسمی مالک رستم محمدی و ملک مسکونی وویلایی وتعداد طبقات 2نوع اسکلت:فلزی نما:سنگ وتیرچه فوم ودارای اشتراک آب وبرق وگاز است وبخاری گازی وکولر آبی وقدمت حدود 10 سال وعمر باقیمانده 30سال ودارای استحکام مناسب می باشد و طبق نظر کارشناس بمبلغ 14/080/0000/000ریال ارزیابی گردید. پلاك فوق از ساعت 9صبح الي 12 ظهر روز شنبه مورخ1400/2/18در اداره اجرای اسناد رسمی کرمانشاه واقع در کرمانشاه.........................................

مزایده گذار

مخفی

کد مزایده

197815

استان برگزاری

کرمانشاه

قیمت :

1,400,000,000 تومان

آموزش استفاده از وبسایت ایران مزایده

بعد از خرید اشتراک می توانید در این قسمت آدرس هارو ببینید

آگهی‌های مشابه