}


مزایده ششدانگ یکبابخانه به مساحت 339 متر( مزایده خودرو و ملک )


مزایده ششدانگ یکبابخانه به مساحت 339 متر( مزایده خودرو و ملک )
Auctioneer
مزایده گذار: غیر قابل نمایش !
Auction-code
کد مزایده: 197806
استان برگزاری: هرمزگان
قیمت : مخفی
تاریخ انتشار: 1400/01/28
مهلت تا : منقضی شده است
شرح آگهی مزایده:
مزایده ششدانگ یکبابخانه به مساحت سیصد و سی و نه متر و بیست دسیمتر مربع- شش دانگ یکباب خانه واقع در بندرعباس .......ر به مساحت 339/20 متر مربع با مشخصات قسمتی به صورت عرصه با دیوار کشی و نیز در ضلع جنوبی آن اعیانی احداثی در دو طبقه با قدمت بالای 30 سال که حسب مدارک ابرازی اعیانی آن به مساحت حدود 232/29 متر مربع بوده که مشتمل بر 88/29 متر مربع آن 4 باب مغازه و راه پله در طبقه همکف و یک طبقه بالای آن با اسکلت فلزی و نمای آجری و نیز اعیانی شمالی میباشد با عنایت به مراتب فوق و با توجه به موقعیت، مساحت و کاربری ملک و در نظر گرفتن عوامل موثر و سایر مولفه های کارشناسی ، ارزش پایه مزایده ملک مورد بازدید شامل ................
ادرس و محل برگزاری مزایده:
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان اینجا نمایش داده می شود.
جهت مشاهده فایل های ضمیمه باید آگهی را خریداری کنید و یا اشتراک داشته باشید.

آگهی های مشابه

مزایده دو دستگاه پراید مدل 87 و 88 سازمان اوقاف

وانت مزدا رنگ : فیروزه ای مدل : 69

پیکان وانت به شماره انتظامی 62د 372ایران 844 مدل1390

مزایده بیش از 140 دستگاه ماشین الات سنگین گمرک (اینترنتی) : بیل مکانیکی،بلدوزر کوماتسو لودرکوماتسو و...

متقاضی محترم: برای مشاهده آدرس محل بازدید و اطلاع از شرایط ارگان برگزار کننده مزایده، بایستی اشتراک خریداری نمایید، یا آگهی را به صورت تکی خریداری کنید.