مزایده 4 قطعه زمین با قیمت استثنایی( مزایده خودرو و ملک )

مزایده گذار: مخفی !
کد مزایده : 197779
استان برگزاری : گیلان
قیمت : 1,200,000,000 تومان
تصویر1
تاریخ انتشار : 1400/01/27
مهلت شرکت تا : 1400/02/12
مزایده 4 قطعه زمین با قیمت استثنایی با متراژ مختلف
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان نمایش داده می شود.