مزایده یکدستگاه خودرو پیکان مدل 1376( مزایده خودرو و ملک )

مزایده گذار: مخفی !
کد مزایده : 197770
استان برگزاری : خراسان جنوبی
قیمت : 13,000,000 تومان
تصویر1
تاریخ انتشار : 1400/01/27
مهلت شرکت تا : 1400/02/12
مزایده یکدستگاه خودرو پیکان مدل 1376
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان نمایش داده می شود.