مزایده یکدستگاه اتومبیل سواری تیبا 2 ( مزایده خودرو و ملک )

مزایده گذار: مخفی !
کد مزایده : 197761
استان برگزاری : مازندران
قیمت : 85,000,000 تومان
تصویر1
تاریخ انتشار : 1400/01/27
مهلت شرکت تا : 1400/02/19
مزایده یکدستگاه اتومبیل سواری تیبا 2
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان نمایش داده می شود.