مزایده یکدستگاه خودروی سواری پیکان مدل 1383 سفید( مزایده خودرو و ملک )

مزایده گذار: مخفی !
کد مزایده : 197707
استان برگزاری : کرج
قیمت : 20,000,000 تومان
تصویر1
تاریخ انتشار : 1400/01/25
مهلت شرکت تا : 1400/02/12
مزایده یکدستگاه خودروی سواری پیکان مدل 1383 سفید
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان نمایش داده می شود.