مزایده پژو پارس مشکی رنگ( مزایده خودرو و ملک )

مزایده گذار: مخفی !
کد مزایده : 197668
استان برگزاری : مازندران
قیمت : 116,000,000 تومان
تصویر1
تاریخ انتشار : 1400/01/25
مهلت شرکت تا : 1400/02/19
مزایده پژو پارس مشکی رنگ مدل 90
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان نمایش داده می شود.