}


مزایده ملک مسکونی ساختمانی جنوبی ساز( مزایده خودرو و ملک )

Auctioneer
مزایده گذار: غیر قابل نمایش !
Auction-code
کد مزایده: 197659
استان برگزاری: قم
قیمت : 1,500,000,000 تومان
تاریخ انتشار: 1400/01/24
مهلت تا : منقضی شده است
شرح آگهی مزایده:
1 - عرصه 114مترمربع هرمترمربع 80/000/000 ریال ........................................... جمعاً 9/120/000/000ریال 2 - اعیانی طبقه زیرزمین 114 مترمربع هر مترمربع 16/000/000 ریال.................. جمعاً 1/824/000/000 ریال 3 - اعیانی طبقه همکف 93مترمربع هر مترمربع 18/000/000 ریال .................... جمعاً 1/674/000/000ریال 4 - اعیانی طبقه اول با تراس 93مترمربع هر مترمربع 17/000/000 ریال ........... جمعاً 1/581/000/000ریال 5اتاق تک در کنار خرپشته 45مترمربع هر مترمربع 15/000/000 ریال ................. جمعاً 675/000/000ریال 6- حیاط سازی و انشعابات (اب و برق و گار ......................................................... جمعاً 300/000/000 ریال پلاک فوق الذکر جمعا به مبلغ 15/174/000/000 ریال معادل : پانزده میلیاردو یکصدو هفتادو چهار میلیون ریال ارزیابی شده است
ادرس و محل برگزاری مزایده:
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان اینجا نمایش داده می شود.
جهت مشاهده فایل های ضمیمه باید آگهی را خریداری کنید و یا اشتراک داشته باشید.

آگهی های مشابه

مزایده داغ پژو پارس رنگ : نقره ای مدل : 85

مزایده خودروی سواری تیبا- مدل 1397

مزایده خودرو پژو 405 رنگ : قرمز مدل : 79

مزایده دو خودرو پژو 405 GLX دوگانه سوز به مدل ساخت 1382 و 1378

متقاضی محترم: برای مشاهده آدرس محل بازدید و اطلاع از شرایط ارگان برگزار کننده مزایده، بایستی اشتراک خریداری نمایید، یا آگهی را به صورت تکی خریداری کنید.