مزایده سواری پژو پارس به رنگ سفید( مزایده خودرو و ملک )

مزایده گذار: مخفی !
کد مزایده : 197647
استان برگزاری : تبریز
قیمت : مخفی
تصویر1
تاریخ انتشار : 1400/01/24
مهلت شرکت تا : 1400/02/26
مزایده يك دستگاه سواری پژو پارس به رنگ سفید روغنی، دوگانه سوز مدل 93
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان نمایش داده می شود.