}


مزایده یکدستگاه سواری سمند ال ایکس 16 سفیدرنگ مدل 1396 ( مزایده خودرو و ملک )

Auctioneer
مزایده گذار: غیر قابل نمایش !
Auction-code
کد مزایده: 197590
استان برگزاری: کردستان
قیمت : 14,500,000 تومان
تاریخ انتشار: 1400/01/23
مهلت تا : منقضی شده است
شرح آگهی مزایده:
مزایده یکدستگاه سواری سمند ال ایکس 16 سفیدرنگ مدل 1396
ادرس و محل برگزاری مزایده:
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان اینجا نمایش داده می شود.
جهت مشاهده فایل های ضمیمه باید آگهی را خریداری کنید و یا اشتراک داشته باشید.

آگهی های مشابه

مزایده دو دستگاه پاترول سازمان شرکت سهامی اب

مزایده تاکسی پژو تیپ آر.دی مدل 1383 زرد خورشیدی

مزایده خودرو پیکان مدل 1383به شماره انتظامی 51-725س55

مزایده خودرو پژو مدل 1387به شماره انتظامی 51-993ص41

متقاضی محترم: برای مشاهده آدرس محل بازدید و اطلاع از شرایط ارگان برگزار کننده مزایده، بایستی اشتراک خریداری نمایید، یا آگهی را به صورت تکی خریداری کنید.