• car

توضیحات

مزایده - یک دستگاه سواری پژو206 مدل 1390 توضیحات : خودرو از ناحیه زیر زه در بهای سمت راست و قوس گلگیر عقب راست و قوس گلگیر عقب چپ ، زیره درب جلو چپ نیاز به صافکاری و نقاشی دارد- باطری مستعمل و غیر قابل استفاده - خودرو به علت عدم دسترسی به باطری روشن نشده و سیستم انتقال نیرو بررسی نگردید - لاستیکها دارای 65% کار آئی - بیمه شخص ثالث روئیت نگردید. قیمت پایه خودرو در حال حاضر با در نظر گرفتن نوسات قیمت در بازار مبلغ 1.050.000.000 ریال برآورد و اعلام نظر می گردد.-.................

مزایده گذار

مخفی

کد مزایده

197539

استان برگزاری

مازندران

قیمت :

مخفی

آموزش استفاده از وبسایت ایران مزایده

بعد از خرید اشتراک می توانید در این قسمت آدرس هارو ببینید

آگهی‌های مشابه