• irmozayede

توضیحات

تراکتورکشاورزی تیپ رومانی سال تولید 1363 به رنگ قرمز نوع سوخت گازوییل( لاستیکها وسیله همگی مستعمل و دارای آج30 درصد و موتور وسلیه تعویض و دارای شماره دستکوب به شماره 30021 می باشد و همچنین وسیله دارای دو دستگاه(تریلی) از نوع چهار چرخ بغل باز شو و دو چرخ از مدل قدیمی بودو فلذا با در نظر گرفتن قیمت قطعات و دستمزد مکانیک به شرط سالم بودن موتور و متعلقات آن حداقل مبلغ 150/000/000ریال برا راه اندازی تراکتور برآورد می گردد. قیمت تراکتور با تریلی ها: با در نظر گرفتن موارد فوق الذکر قیمت تراکتور در وضعیت فعلی470/000/000ریال (چهل و هفت میلیون تومان)و قیمت مجموع دو تریلر280/000/000ریال(بیست و هشت میلیون تومان)برآورد می گردد. بنابراین مجموع قیمت تراکتور با دو تریلر فوق الذکر به میزان 750/000/000ریال (هفتادو پنچ میلیون تومان) بر آورد می گردد..........................

مزایده گذار

مخفی

کد مزایده

197536

استان برگزاری

زنجان

قیمت :

75,000,000 تومان

آموزش استفاده از وبسایت ایران مزایده

بعد از خرید اشتراک می توانید در این قسمت آدرس هارو ببینید

آگهی‌های مشابه