مزایده سایپا ، تیپ : ARIO-MT ( مزایده خودرو و ملک )

مزایده گذار: مخفی !
کد مزایده : 197374
استان برگزاری : قزوین
قیمت : 202,000,000 تومان
تصویر2
تاریخ انتشار : 1400/01/21
مهلت شرکت تا : 1400/02/07
مزایده سایپا ، تیپ : ARIO-MT سفید رنگ مدل 1397
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان نمایش داده می شود.