مزایده ششدانگ اتومبيل پراید( مزایده خودرو و ملک )

مزایده گذار: مخفی !
کد مزایده : 197368
استان برگزاری : همدان
قیمت : مخفی
تصویر1
تاریخ انتشار : 1400/01/21
مهلت شرکت تا : 1400/02/08
مزایده ششدانگ يك دستگاه اتومبيل پراید مدل 93 سفید رنگ
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان نمایش داده می شود.