• مزایده پژو  پارس  مدل 89 سفید ( مزایده خودرو و ملک )