مزایده شش دانگ پراید دوگانه سوز84 ( مزایده خودرو و ملک )

مزایده گذار: مخفی !
کد مزایده : 197326
استان برگزاری : خراسان رضوی
قیمت : مخفی
تصویر1
تاریخ انتشار : 1400/01/20
مهلت شرکت تا : 1400/02/08
مزایده شش دانگ یکدستگاه سواری پراید دوگانه سوز مدل 1384 سفید
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان نمایش داده می شود.