مزایده خودرو سواري پژو پارس ( مزایده خودرو و ملک )

مزایده گذار: مخفی !
کد مزایده : 197239
استان برگزاری : تبریز
قیمت : 72,000,000 تومان
تصویر1
تاریخ انتشار : 1400/01/18
مهلت شرکت تا : 1400/02/01
مزایده خودرو سواري پژو پارس به رنگ سفید روغني
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان نمایش داده می شود.