مزایده سواری لوکسیژن u6( مزایده خودرو و ملک )

مزایده گذار: مخفی !
کد مزایده : 197203
استان برگزاری : تبریز
قیمت : 700,000,000 تومان
تصویر2
تاریخ انتشار : 1400/01/18
مهلت شرکت تا : 1400/02/11
مزایده خودروی سواری لوکسیژن u6 صفر کیلومتر مشکی رنگ
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان نمایش داده می شود.