مزایده سواری پراید صبا GTX 81( مزایده خودرو و ملک )

مزایده گذار: مخفی !
کد مزایده : 197146
استان برگزاری : مشهد
قیمت : 31,500,000 تومان
تصویر1
تاریخ انتشار : 1400/01/18
مهلت شرکت تا : 1400/02/12
مزایده سواری پراید صبا GTX 81 سفید رنگ
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان نمایش داده می شود.