مزایده یک دستگاه خودروی سواری سایپا تیپ 131ES به رنگ سفید روغنی مدل 95( مزایده خودرو و ملک )

مزایده گذار: مخفی !
کد مزایده : 196933
استان برگزاری : مشهد
قیمت : 81,000,000 تومان
تصویر1
تاریخ انتشار : 1400/01/16
مهلت شرکت تا : 1400/01/25
مزایده یک دستگاه خودروی سواری سایپا تیپ 131ES به رنگ سفید روغنی مدل 1395
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان نمایش داده می شود.