مزایده سواری تویوتا تیپ پیروس ( مزایده خودرو و ملک )

مزایده گذار: مخفی !
کد مزایده : 196864
استان برگزاری : همدان
قیمت : مخفی
تصویر2
تاریخ انتشار : 1400/01/15
مهلت شرکت تا : 1400/02/06
خودرو هیبریدی میباشد و تا تاریخ 1400/02/17 نزد شرکت بیمه ایران بیمه میباشد.....
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان نمایش داده می شود.