مزایده اتومبيل پراید 80 سفید( مزایده خودرو و ملک )

مزایده گذار: مخفی !
کد مزایده : 196855
استان برگزاری : تبریز
قیمت : 24,000,000 تومان
تصویر1
تاریخ انتشار : 1400/01/15
مهلت شرکت تا : 1400/02/04
مزایده اتومبيل پراید 80 سفید
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان نمایش داده می شود.