• مزایده سیمکارت همراه اول با شماره 09127******( مزایده خودرو و ملک )