مزایده اتومبيل سواری پراید تیپ صبا GTXI به رنگ نقره ای متالیک مدل 87( مزایده خودرو و ملک )

تصویر

Auctioneer
مزایده گذار: غیر قابل نمایش !
Auction-code
کد مزایده: 196744
استان برگزاری: گیلان
قیمت : 51,000,000 تومان
تاریخ انتشار: 1400/01/14
مهلت شرکت در مزایده : 1400/02/07
شرح آگهی مزایده:
مزایده اتومبيل سواری پراید تیپ صبا GTXI به رنگ نقره ای متالیک مدل 87
ادرس و محل برگزاری مزایده:
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان اینجا نمایش داده می شود.

آگهی های مشابه

مزایده خودروی پراید رنگ : نوک مدادی مدل : 88
مزایده خودروی پراید تیپ111برنگ خاکستری متالیک مدل 1389 و بشماره انتظامی ایران 46-821ط
مزایده پارس تندر رنگ نقره ای متالیک مدل 1394 بشماره انتظامی ایران 46-143ص 13
مزایده کامیون کمپرسی خاور بنز مدل 1388 6 تن نارنجی روغن