• irmozayede

توضیحات

مزایده یک دستگاه وانت نیسان به رنگ آبی مدل 1382--قسمتهای ظاهری وسیله نقلیه :از لحاظ فنی سالم ،دوحلقه لاستیک در حد 60 درصد ودو حلقه دیگر در حد 10 درصد -ظاهر خودرو نیز خوردگی دارد وگلگیر راست تعویض -از لحاظ اصالت مورد تائید می باشد-دو گانه دستی کاربراتور می باشد -اعتبار بیمه نامه شخص ثالث تا مورخه 1399/08/17 می باشد که اعتبار آن به اتمام رسیده است. 3-ارزیابی وسیله نقلیه:در بررسی وسیله نقلیه وبررسی ظاهر وسیله نقلیه وبا توجه به اینکه وانت نیسان بیمه نامه ندارد وبا در نظر گرفتن هزینه پارکینگ و خلافی خودرو که هفتصد هزار تومان در سیستم راهور می باشد وبا قیمت روز بازار خودرو با مبلغ 710/000/000ریال (هفتادویک میلیون تومان) ارزیابی وقیمت تعیین می شو.......................

مزایده گذار

مخفی

کد مزایده

196696

استان برگزاری

زنجان

قیمت :

71,000,000 تومان

آموزش استفاده از وبسایت ایران مزایده

بعد از خرید اشتراک می توانید در این قسمت آدرس هارو ببینید

آگهی‌های مشابه