مزایده خودرو سمند ef7 دو گانه سوز مدل 90( مزایده خودرو و ملک )

مزایده گذار: مخفی !
کد مزایده : 196657
استان برگزاری : شيراز
قیمت : 99,000,000 تومان
تصویر1
تاریخ انتشار : 1400/01/11
مهلت شرکت تا : 1400/01/23
مزایده خودرو سمند ef7 دو گانه سوز مدل 90
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان نمایش داده می شود.