مزایده ملک مسکونی در یاسوج( مزایده خودرو و ملک )

Auctioneer
مزایده گذار: غیر قابل نمایش !
Auction-code
کد مزایده: 196618
استان برگزاری: کهگیلویه
قیمت : 369,000,000 تومان
تاریخ انتشار: 1400/01/09
مهلت تا : منقضی شده است
شرح آگهی مزایده:
ملک موصوف در روز یکشنبه مورخ 1400/01/22 از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر در محل.............. از طریق مزایده به فروش میرسد. مزایده از مبلغ 3/690/900/000 (سه ميليارد و ششصد و نود ميليون و نهصد هزار) ریال....................................
ادرس و محل برگزاری مزایده:
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان اینجا نمایش داده می شود.
جهت مشاهده فایل های ضمیمه باید آگهی را خریداری کنید و یا اشتراک داشته باشید.

آگهی های مشابه

مزایده خودرو وانت نیسان آبی مدل 89
مزایده خودروی پژو پارس سفید رنگ مدل 1395
مزایده رانا تیپ تی یو فایو سفید رنگ مدل 1392
مزایده فروش کامیونت زباله کش

برچسب ها: مزایده ملک مسکونی در یاسوج

متقاضی محترم: برای مشاهده آدرس محل بازدید و اطلاع از شرایط ارگان برگزار کننده مزایده، بایستی اشتراک خریداری نمایید، یا آگهی را به صورت تکی خریداری کنید.