}


مزایده ملک مسکونی در یاسوج( مزایده خودرو و ملک )

Auctioneer
مزایده گذار: غیر قابل نمایش !
Auction-code
کد مزایده: 196618
استان برگزاری: کهگیلویه
قیمت : 369,000,000 تومان
تاریخ انتشار: 1400/01/09
مهلت تا : منقضی شده است
شرح آگهی مزایده:
ملک موصوف در روز یکشنبه مورخ 1400/01/22 از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر در محل.............. از طریق مزایده به فروش میرسد. مزایده از مبلغ 3/690/900/000 (سه ميليارد و ششصد و نود ميليون و نهصد هزار) ریال....................................
ادرس و محل برگزاری مزایده:
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان اینجا نمایش داده می شود.
جهت مشاهده فایل های ضمیمه باید آگهی را خریداری کنید و یا اشتراک داشته باشید.

آگهی های مشابه

مزایده خودروی سوزوکی اتوماتیک ویتارا رنگ :سفید مدل 1396

مزایده پراید مدل : اعلام نشده مهلت بازدید : تا 5 روز قبل از مهلت شرکت در مزایده

مزایده دو دستگاه پیکان رنگ : سفید مدل : 82

مزایده سواري پراید مدل سال1387

متقاضی محترم: برای مشاهده آدرس محل بازدید و اطلاع از شرایط ارگان برگزار کننده مزایده، بایستی اشتراک خریداری نمایید، یا آگهی را به صورت تکی خریداری کنید.