• irmozayede

توضیحات

ملک موصوف در روز یکشنبه مورخ 1400/01/22 از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر در محل.............. از طریق مزایده به فروش میرسد. مزایده از مبلغ 3/690/900/000 (سه ميليارد و ششصد و نود ميليون و نهصد هزار) ریال....................................

مزایده گذار

مخفی

کد مزایده

196618

استان برگزاری

کهگیلویه

قیمت :

369,000,000 تومان

آموزش استفاده از وبسایت ایران مزایده

بعد از خرید اشتراک می توانید در این قسمت آدرس هارو ببینید

آگهی‌های مشابه