• مزایده خودرو سواری پژو پارس نقره ای رنگ  مدل 1386 بنزین سوز ( مزایده خودرو و ملک )