مزایده تیپ سواری کار SL مدل،رنگ:2013 ،سفید روغنی( مزایده خودرو و ملک )

مزایده گذار: مخفی !
کد مزایده : 196519
استان برگزاری : گیلان
قیمت : 660,000,000 تومان
تصویر2
تاریخ انتشار : 1400/01/07
مهلت شرکت تا : 1400/01/28
نوع سوخت:بنزین رویت خودرو:مطلوب در حد مدل وضعیت لاستیک:50 درصد آج در سطح اتکا- وضعیت بدنه خودرو:فاقد رنگ شدگی،در ناحیه گلگیر جلوی راست ،لکه رنگ وجود دارد. وضعیت موتور خودرو:نیاز به معاینه فنی دارد وضعیت دستگاه انتقال نیرو:خودرو به صورت روشن و در حال حرکت به پارکینگ انتقال داده شد قابلیت شماره گذاری و واگذاری به غیر را دارد. قیمت پایه کارشناسی:6/600/000/000 ریال
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان نمایش داده می شود.