مزایده پژو پارس صفر مدل👈99 قیمت👈170

Auctioneer
مزایده گذار: ****0938241
Auction-code
کد مزایده: 196504
استان برگزاری: ارومیه
قیمت : 170,000,000 تومان
تاریخ انتشار: 1400/01/04
مهلت شرکت در مزایده : تمام شده است

شرح آگهی مزایده:

پژو پارس صفر مدل👈99 قیمت پیشنهادی مالک :👈205

شهر👈آذربایجان غربی (سلماس) شماره👈


قیمت :

متن :