}


مزایده پرایدHB مدل۷۶ دوگانه

Auctioneer
مزایده گذار: ****0938241
Auction-code
کد مزایده: 196498
استان برگزاری: ارومیه
قیمت : 26,000,000 تومان
تاریخ انتشار: 1400/01/04
مهلت تا : تمام شده است

شرح آگهی مزایده:

پرایدHB مدل۷۶ دوگانه دوررنگ

موتور سالم مکان شهرستان سلماس آذرباییجان غربی

قیمت پیشنهادی مالک : 36 میلیون تومان
متقاضی محترم: ایران مزایده یک بستر واسط است و هیچ مسئولیتی در قبال خرید و فروش خودرو و ملک شما برعهده نمی گیرد ، برای شرکت در مزایده در سایت اشتراک بگیرید