مزایده یک دستگاه موتورسیکلت در سربيشه( مزایده خودرو و ملک )

Auctioneer
مزایده گذار: غیر قابل نمایش !
Auction-code
کد مزایده: 196489
استان برگزاری: خراسان
قیمت : 4,000,000 تومان
تاریخ انتشار: 1399/12/29
مهلت شرکت در مزایده : منقضی شده است
شرح آگهی مزایده:
مزایده یک دستگاه موتورسیکلت در شهرستان سربيشه
ادرس و محل برگزاری مزایده:
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان اینجا نمایش داده می شود.
جهت مشاهده فایل های ضمیمه باید آگهی را خریداری کنید و یا اشتراک داشته باشید.

آگهی های مشابه

مزایده 111 دستگاه خودرو سواری وسنگین
مزایده تعداد 122 دستگاه خودرو سبک ، سنگین و موتورسیکلت
مزایده شش دانگ یک باب منزل
مزایده ششدانگ یکقطعه زمین 20 هزار متر ( مزایده خودرو و ملک )

برچسب ها: مزایده موتورسیکلت

متقاضی محترم: برای مشاهده آدرس محل بازدید و اطلاع از شرایط ارگان برگزار کننده مزایده، بایستی اشتراک خریداری نمایید، یا آگهی را به صورت تکی خریداری کنید.