• car

توضیحات

-ششدانگ يك دستگاه اتومبيل سواری پیکان دوگانه سوز -ششدانگ يك دستگاه اتومبيل سواری پژو روآ دوگانه سوز ودور رنگ و فاقدبیمه نامه شخص ثالث

مزایده گذار

مخفی

کد مزایده

196420

استان برگزاری

تبریز

قیمت :

2,500,000 تومان

آموزش استفاده از وبسایت ایران مزایده

بعد از خرید اشتراک می توانید در این قسمت آدرس هارو ببینید

آگهی‌های مشابه