فروش زمین مسکونی

Auctioneer
مزایده گذار: ****0911775
Auction-code
کد مزایده: 196396
استان برگزاری: مازندران
قیمت : 390,000,000 تومان
تاریخ انتشار: 1399/12/26
مهلت شرکت : 1400/03/26

شرح آگهی مزایده:
مزایده یک پلاک زمین 300 متری واقع در ساری لاکدشت کوچه امام حسین 3 دونبش

شما می توانید چندین بار پیشنهاد ثبت کنید و درهربارپیشنهاد قیمت قبلی ویرایش می شود
پیشنهاد های شما برای فروشنده ارسال می شود و در صورت برنده شدن مزایده و صلاح دید با شما تماس خواهد گرفت

موبایل مبلغ تاریخ ثبت

قیمت :

متن :


برچسب ها:

متقاضی محترم: ایران مزایده یک بستر واسط است و هیچ مسئولیتی در قبال خرید و فروش خودرو و ملک شما برعهده نمی گیرد ، برای شرکت در مزایده در سایت اشتراک بگیرید