• مزایده خودروی زانتیا مدل 1384 ( مزایده خودرو و ملک )