• car

توضیحات

چراغها،فرمان وکمکها،گیربکس ودیفرانسیل:سالم ،تایرها:بالای 70درصد ،درصداستهلاک:30درصد،قابلیت شماره گذاری :دارد،باتوجه به بازدیدی که از قسمتهای ظاهری وفنی وسیله نقلیه مزبور درداخل پارکینگ ایثار بعمل آمد ازقسمتهای ظاهری بدنه سالم بوده منتهی بعلت ورود ضربه ناشی ازتصادف ازقسمتهای مختلف شامل گلگیرودرب موتورودرب جلوسمت راست تعویض گردیده وگلگیر عقب سمت راست نیز بعد از ترمیم وبازسازی رنگ آمیزی وآب رنگ گردیده است واز قسمت سقف سقف سمت چپ تقریبانصف سقف به صورت نامتعارف بازسازی گردیده بطوریکه آثار ترکیدگی رنگ وبتونه کاری آن کاملا مشهود می باشد.ودرحال حاضرنیز بعدازترمیم وبازسازی آماده بکارمی باشدوازقسمتهای فنی شامل موتور،وگیربکس ودیفرانسیل وسیم کشی سالم بوده وایرادخاصی مشاهده نگردید.ارزش پایه برای خودرو مزبوربه مبلغ750/000/000ریال(هفتادوپنج میلیون تومان)ارزیابی می گردد.........................

مزایده گذار

مخفی

کد مزایده

196384

استان برگزاری

اردبیل

قیمت :

75,000,000 تومان

آموزش استفاده از وبسایت ایران مزایده

بعد از خرید اشتراک می توانید در این قسمت آدرس هارو ببینید

آگهی‌های مشابه