}


مزایده یک دستگاه خودرو پژو405 مدل 92 ( مزایده خودرو و ملک )


مزایده یک دستگاه خودرو پژو405 مدل 92 ( مزایده خودرو و ملک )
Auctioneer
مزایده گذار: غیر قابل نمایش !
Auction-code
کد مزایده: 196384
استان برگزاری: اردبیل
قیمت : 75,000,000 تومان
تاریخ انتشار: 1399/12/25
مهلت تا : منقضی شده است
شرح آگهی مزایده:
چراغها،فرمان وکمکها،گیربکس ودیفرانسیل:سالم ،تایرها:بالای 70درصد ،درصداستهلاک:30درصد،قابلیت شماره گذاری :دارد،باتوجه به بازدیدی که از قسمتهای ظاهری وفنی وسیله نقلیه مزبور درداخل پارکینگ ایثار بعمل آمد ازقسمتهای ظاهری بدنه سالم بوده منتهی بعلت ورود ضربه ناشی ازتصادف ازقسمتهای مختلف شامل گلگیرودرب موتورودرب جلوسمت راست تعویض گردیده وگلگیر عقب سمت راست نیز بعد از ترمیم وبازسازی رنگ آمیزی وآب رنگ گردیده است واز قسمت سقف سقف سمت چپ تقریبانصف سقف به صورت نامتعارف بازسازی گردیده بطوریکه آثار ترکیدگی رنگ وبتونه کاری آن کاملا مشهود می باشد.ودرحال حاضرنیز بعدازترمیم وبازسازی آماده بکارمی باشدوازقسمتهای فنی شامل موتور،وگیربکس ودیفرانسیل وسیم کشی سالم بوده وایرادخاصی مشاهده نگردید.ارزش پایه برای خودرو مزبوربه مبلغ750/000/000ریال(هفتادوپنج میلیون تومان)ارزیابی می گردد.........................
ادرس و محل برگزاری مزایده:
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان اینجا نمایش داده می شود.
جهت مشاهده فایل های ضمیمه باید آگهی را خریداری کنید و یا اشتراک داشته باشید.

آگهی های مشابه

مزایده خودروی آر. وی . ام .کو مدل: 1396

مزایده خودرو پژو به رنگ: خاکستری مدل: 1384

مزایده خودرو موصوف تیپ 1800 سی سی GLX به رنگ مشکی مدل 1385

مزایده خودروسواری پیکان1600 مدل1376ب

متقاضی محترم: برای مشاهده آدرس محل بازدید و اطلاع از شرایط ارگان برگزار کننده مزایده، بایستی اشتراک خریداری نمایید، یا آگهی را به صورت تکی خریداری کنید.