مزایده خودروي وانت پيکان سفيد روغني مدل 89( مزایده خودرو و ملک )

مزایده گذار: مخفی !
کد مزایده : 196375
استان برگزاری : تهران
قیمت : 59,000,000 تومان
تصویر1
تاریخ انتشار : 1399/12/25
مهلت شرکت تا : 1400/01/21
مزایده خودروي وانت پيکان سفيد روغني مدل 89
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان نمایش داده می شود.