مزایده کامیون کمپرسی دانگ فنگ سفید رنگ مدل 1392 ( مزایده خودرو و ملک )

مزایده گذار: مخفی !
کد مزایده : 196330
استان برگزاری : خوزستان
قیمت : 106,000,000 تومان
تصویر2
تاریخ انتشار : 1399/12/24
مهلت شرکت تا : 1400/01/22
مزایده کامیون کمپرسی دانگ فنگ سفید رنگ مدل 1392
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان نمایش داده می شود.