• مزایده خودرو سواری پژو آردی مدل 1380 رنگ طوسی روشن روغنی( مزایده خودرو و ملک )